Entradas

TRAÍDA DE AUGA DO SÉCULO XVIII EN RÚA DA FONTE E RÚA RIGUEIRA

Imagen
Resumo: No presente artigo amósanse os restos arqueolóxicos dunha canalización de auga potable dos anos sesenta do século XVIII, localizada na Rúa da Fonte e Rúa Rigueira (Centro Histórico de Mondoñedo), e que abasteceu ao Pazo Episcopal. Cano para auga potable. Século XVIII. Rúa da Fonte - Mondoñedo Contextualización histórica. Inundacións de fins do século XVIII e obras de canalización do río de Sisto. O 11 de setembro de 1761, segundo expediente do arquivo do concello (Arquivo Histórico do Concello de Mondoñedo, Carpeta 2317, anos 1761-178), prodúcense unha gran inundación, en varios puntos do termo municipal, causada por unha serie de fortes trombas de auga nas horas previas. Na enchente será a zona do río do Sisto unha das máis afectadas e, como consecuencia diso, perderíanse varias vidas nesta área causaría importantes perdas materiais, entre elas o macelo situado en fronte da Fonte Vella, na esquina da actual rúa de Álvaro Cunqueiro coa Rúa da Fonte. Por toda esta desfe

JOSÉ VILLAAMIL Y CASTRO. CONCELLEIRO DE MONDOÑEDO EN 1868

Imagen
Resumo : O presente artigo pretende facer un achegamento á figura de Villaamil y Castro noutra das súas facetas, a da súa actividade pública como membro da corporación municipal de Mondoñedo nos fins do ano 1868, dende o catro de outubro ata fin de ano.   Casa do Concello de Mondoñedo dende o século XVI ao século XX Introdución. José Villaamil y Castro é coñecido por moitos aspectos como pode ser historiador, anticuario, arqueólogo, etc. e polo seu traballo acerca do pasado mindoniense. Nesta breve entrada o que se pretende é amosar unha faceta menos coñecida, ao menos para a gran maioría, que foi a de membro do Concello de Mondoñedo. Esta actividade terá lugar dentro da corporación durante tres meses, será entre comezos de outubro do 1868 e comezos de xaneiro de 1869 no que causará oficialmente baixa por pasar a exercer de Xuíz de Paz. Formará parte da corporación local como Sindico Segundo desempeñando as funcións de “Representante do Municipio e Rexedor Interventor” enca