Entradas

153 ANOS DA PRIMEIRA CAMPAÑA DE ESCAVACIÓNS ARQUEOLÓXICAS NO CASTRO DE ZOÑÁN

Imagen
Resumo: Achegamento ás primeiras escavacións levas a cabo no Castro de Zoñán no ano 1867, que son tamén as primeiras escavacións científicas levadas a cabo nun castro en Galicia. Levadas a cabo por parte de Villaamil y Castro, trátase de facer unha aproximación ao reflexo destes traballos nas escavacións arqueolóxicas do ano 2002.
Introdución.José Villaamil y Castro, de pai mindoniense, pasou gran parte da súa vida en Mondoñedo e nesta cidade e na súa contorna realizou abondosas investigacións no eido histórico e arqueolóxico a cabalo entre o século XIX e o XX.Fixo escavacións arqueolóxicas, adicouse ao coleccionismo de pezas en versión anticuario, etc. todo un erudito do século XIX.Entre outras áreas, foi pioneiro tamén en traballos de investigación arqueolóxica levando a cabo escavacións con metodoloxía científica da época en castros e covas. Neste caso que nos ocupa imos referirnos ao Castro de Zoñán.Primeiras escavacións no Castro de Zoñán.Villaamil en Armas, Utensilios y Adornos d…

APROXIMACIÓN ÁS ORIXES DO CRISTIANISMO NA CIDADE DE MONDOÑEDO. O CRISMÓN DE MONDOÑEDO.

Imagen
Resumo: Na presente entrada darase conta dos detalles do achado do Crismón de Mondoñedo e do contexto arqueolóxico no que ten aparecido. Con iso tentarase dar unha aproximación ás orixes do cristianismo na Cidade de Mondoñedo e, por extensión, ás orixes do cristianismo na diocese Mondoñedo – Ferrol.
A intervención arqueolóxica.No ano 2017, contando co financiamento da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, o Concello de Mondoñedo fai unha intervención na zona de Os Castros, dentro da área urbana de Mondoñedo co fin de valorar un amplo espazo de terreos, incluídos dentro do Casco Histórico, que están catalogados como un xacemento arqueolóxico de tipoloxía castrexa, pero que, en superficie, non presenta as características definitorias deste tipo de xacementos.A intervención arqueolóxica consistiu na realización dunha escavación en gabias e sondaxes en cadrados por todo o espazo coñecido como Os Castros. Dentro destas intervencións fóronse dando diferentes resultados segundo a zona, incl…

RESTOS ARQUEOLÓXICOS ATOPADOS NA PRAZA DO SEMINARIO DE MONDOÑEDO (MONDOÑEDO, LUGO)

Imagen
Durante as obras de remodelación da actual Praza do Seminario de Mondoñedo e da rúa da Fonte, levadas a cabo no ano 2011, descubríronse dous elementos arqueolóxicos a destacar: restos da muralla medieval de 1320 e restos das peixerías que formaban parte do mercado de abastos da cidade e que se poderían datar ao menos do século XIX.No ano 1320, Bispo, Cabido e Concello acordan construír unha muralla que rodee a cidade. Esta, cun perímetro aproximado de 850m. logo é superada en moitas zonas pola expansión da trama urbana e vai desaparecendo en gran parte do seu trazado, mais aínda hai zonas nas que se manteñen restos da mesma e, dado que foi un elemento de entidade, pode presentar restos soterrados non localizados ata o momento actual.Sábese, pola documentación histórica custodiada no arquivo histórico do Concello de Mondoñedo e nos arquivos eclesiásticos da cidade episcopal, o trazado que levaba e en diversos estudos medievais sobre Mondoñedo e sobre o urbanismo medieval galego podemos…